Potansiyeline Yönelmek İçin 5 Adım

  1. Potansiyelin olan aktiviteleri fark et: Kolaylıkla yapabildiğin işler neler? Hangi aktiviteleri gerçekleştirirken kendini rahat hissediyorsun? Potansiyelin olan aktiviteleri, güçlü yanlarını ortaya çıkardığın işler olarak düşünebilirsin. Bu herhangi bir şey olabilir: sunum yapmak, kod yazmak, tasarım yapmak, organizasyon düzenlemek, işleri koordine etmek vb.
  2. Seni tatmin eden konuları düşün: Ne yaptığında ruhunda bir tatmin duygusu oluşuyor? Hangi işlerin içindeyken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun? Burada genellikle bir amaç ya da yarattığın bir etki devreye giriyor. İnandığın bir değeri yaymak, ses getiren işler başarmak, bir konunun gurusu olmak, iş alanını büyütmek, insanların hayatına dokunmak, fayda ve değer üretmek gibi örnekler verebiliriz.
  3. Seni tatmin edecek bir konu için potansiyelini nasıl kullanabileceğini düşün: Örneğin insanların hayatına dokunmak seni tatmin ediyorsa ve konuşma yapmada iyiysen, bunu yapabileceğin konuları ve ortamları düşünmeye başlayabilirsin. Bu konuda kendine koyacağın bir hedef bile hayatında fark yaratmaya başlayacaktır.
  4. Mükemmelliyetçi olma, bir yerden başla: X noktasına geldiğimde başlayacağım demek yerine, mevcut potansiyelinle neler yapabileceğini düşün. Engellere değil, şimdi, bugün elinde olan imkanlara odaklan. Elindeki imkanlarla hemen ne yapmaya başlayabileceğini düşün. Mevcut potansiyelini ortaya koymak sana cesaret ve güç verecektir. Unutma, potansiyeli büyütmenin tek yolu, onu kullanmaya başlamaktır!
  5. Sürecin tadını çıkar: İlk denemelerinde hemen istediğin sonuçlara ulaşamayabilirsin, ancak her bir denemenin sana çok şey katacağına emin olabilirsin. Geçmişe dönüp baktığımızda, “keşke” dediklerimiz yaptıklarımız değil, hiç denemediklerimizdir çoğunlukla. Denemek, düşmek, kalkmak ve devam etmek aslında çok keyifli bir süreçtir. Küçük çocuklar bunu doğal olarak yaparlar. Biz yetişkinlerin egoları kalınlaştıkça, denemekten ve başarısız olmaktan korkar oluruz. Halbuki hayatın kendisi bir süreçtir, bunu unuturuz! Her düştüğünde, kalk, neyi daha farklı yapabileceğini düşün ve denemeye devam et. Sürecin keyfini çıkar.

--

--

Living in the growth zone

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store